30 thg 10, 2013

Lặng nhìn!

Lặng nhìn gò đất nhô cao
Vòng  hoa che kín lòng nao, lệ nhòa
Thoáng nghĩ gần,  thoáng nghĩ xa
Đời người- quy luật âu là! Vậy thôi!
Từ nay mọi thứ hết rồi!
Vinh quang, cơ cực,… cuộc đời tựa nhau?
Sống sao có trước, có sau
Làm gì đừng để ai đau vì mình
Sống cho trọn nghĩa, vẹn tình
Hay chi kiếm cớ sự sinh, thêm buồn!..

2 nhận xét: