30 thg 11, 2013

Chuyện

Sö vaø Thaày


Hình như mình chưa chuẩn
Sư mới phải ăn chay
Còn hiểu theo cách này
Thầy sướng hơn thì phải?

Sư làm nghề cúng vái
Mười lăm phút tụng kinh
Chỉ ba triệu xinh xinh
Bảy lần luôn ứng trước

Biết bao người mơ ước
Phấn đấu lên  làm Thầy
Bằng cấp đã chất đầy
Mơ trăm ngàn tiết giảng!

2 nhận xét: