10 thg 4, 2014

Mơ và thực

Đã lâu rồi có ai đó hỏi ta
Ba chục năm sau ông thế nào ấy nhỉ
Câu hỏi thoáng qua nhưng tâm ta mãi nghĩ
Lời nhắc nhau nhìn số cát đang còn
Vẫn chảy đều trong chiếc đồng hồ con
Và hạt cuối đã rùng mình đến lượt
Liệu ai đây làm đồng hồ quay ngược

Để thời gian lỗi nhịp một bước dừng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét