25 thg 6, 2014

Nói cùng Cha

Làm đi ông! cho cuộc sống mau tàn!
Còn ta đây lấy chơi làm lẽ sống
Nói đến chơi là ta đây bay bỗng
Nhắc ta chi chỉ vô nghĩa thêm phiền
Cứ làm đi rồi gom góp đồng tiền
Để ta có những gì ta muốn
Đối với ta không có gì là muộn
Học hành ư đâu có ý nghĩa gì
Ngày mai ư đâu cần phải nghĩ suy
Thiên hạ đó đầy người còn thiếu chữ
Hãy im đi! đừng nói gì thêm nữa
Ta chỉ mong ông sớm biến cho rồi!
Hiểu ý con lòng ông cứ buồn trôi
Rồi ngẫm suy giữa cuộc đời ảo thực
Ông sinh ra để làm người cùng cực
Lo chắt chiu cho cuộc an bình
Ông cố làm nhưng chả để cho mình
Đời là vậy! cứ cố lên ông nhé
Cố lên ông cho tâm mình trở nhẹ
Vậy nhé ông một số kiếp con người!
Đừng nói chi bè bạn lại chê cười
Ông cứ nghi mình cầm quân đội bóng
Giành chiến thẳng thế là ông bay bổng
Nếu để thua sẽ bị trảm tức thì
Buồn, vui, buồn quy luật khỏi nghĩ suy
Chỉ không thể được nhận về đội khác
Đừng quá nhé cho đời là đen bạc
Rồi hoang mang cho tâm dạ trở sầu
Cứ coi như chả có chuyện gì đâu
Hoặc giả sử cũng bởi vì kiếp trước
Nợ, trả, vay thì biết làm sao được
Cố lên ông sắp tới được đích rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét