8 thg 10, 2014

Hát?

Đã lâu rồi ta đâu muốn hát
Sao hôm nay sâu thẳm cứ ca hoài
Tựa người mơ cứ xào mãi nửa bài
Rồi tỉnh dậy hình như còn một chữ!

1 nhận xét: