9 thg 11, 2015

Cùng các Thầy Cô

20-11-2015


NHÂN gian trọng tiềm năng tài trí
NGÀY mỗi ngày rèn chí hăng say
NHÀ nhà góp sức chung tay
GIÁO dục con cháu điều hay mới làm
KÍNH điều thiện không tham điều ác
CHÚC lứa đôi đầu bạc răng long
CÔ chiều chuộng nén vào lòng
THẦY mẹ đau đáu ước mong từng giờ
SỨC bền bỉ con thơ phải luyện
KHỎE mới hòng “lấp biển dời non”
HẠNH phúc xây đắp vẹn tròn

PHÚC nhà lợi nước nét son muôn đời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét