28 thg 8, 2014

Con đường đến đó

Neùn nhang loøng


Từng hộp giấy rắc vãi dọc đường
Chỉ lối về cho linh hồn nơi đó
Làm phận người cũng thật bé nhỏ
Thoáng thế thôi cát bụi đã quyện hoà
Kể từ đây lối ngõ ấy dần xa
Không còn nữa bóng người thường qua lại
Phận làm con vẫn luôn là khờ dại
Thắp nén nhang lòng

 người xá quá được chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét