9 thg 10, 2015

Xin Mẹ bớt giận

Noãi loøng ñeâm thu


Cuối tiết thu ở quê sẽ mưa nhiều
Thêm chút lạnh khi trời chiều dần hết
Đêm càng sâu nỗi lòng càng da diết
Nơi Mẹ nằm mưa chắc sẽ dày hơn
Từ thẳm sâu mưa réo rắt từng cơn
Mẹ có thấu nỗi lòng con nhớ Mẹ
Cứ mỗi độ hàng đêm thu vắng vẻ

Con muốn về xin Mẹ bớt giận con!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét